Du spiller nå bingo hos:

Radio Randsfjord

Informasjon om spillet

Slik spiller du bingo hos Radio Randsfjord

Hver torsdag klokken 20.30 spiller vi radiobingo på Radio Randsfjord. Vi har faste premier på fra kr 9.500,- til kr 13.000,- hver uke, i tillegg til lykketallspotten som er kr 100.000,- på dobbelthefte, og kr 50.000,- på enkelthefte. Et dobbelt bingohefte koster 200,- kroner og enkelthefte koster 100,- kroner. Det er totalt 5 spill..

For å spille må du skaffe deg ett eller flere bingohefter. Disse kan kjøpes på www.radiobingo.no. Du må opprette et kundeforhold og logge deg inn på din spillekonto for å kunne handle digitale bingohefter på radiobingo.no. Ved opprettelse av spillekonto må du som kunde bekrefte din identitet og verifisere din alder gjennom BankID. Du må være over 18 år for å handle bingohefter på radiobingo.no.

Når du er innlogget kan du velge ønsket antall bingohefter og gjennomfør betaling med betalingskort. Etter godkjent transaksjon vil du motta dine bingohefter på e-post som pdf-fil, sammen med en ordrebekreftelse/kvittering for handelen. Kjøpte hefter vil også bli tilgjengelig på din brukerkonto. Herfra kan du velge å laste ned hefte for utskrift eller spille direkte på nett med skjermbong.

Kjøpte bingohefter kan bare brukes på Radio Randsfjord sin radiobingo og er kun gjeldende for den spilledato som er angitt.

Mer informasjon om trekning, spilleregler, gevinststørrelser og premieutbetaling finner du i vårt hjelpesenter nedenfor.

Hjelpesenter

Velg fra nedtrekksliste

Følgende salgsvilkår omfatter betingelser knyttet til kjøp av digitale bingohefter fra Radio Randsfjord på nettstedet www.radiobingo.no. Disse salgsvilkårene utgjør sammen med kundevilkår og bestilling, stadfestet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, og kredittkjøpsloven. Det vises til nevnte lover for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Det vises likeledes til lov om pengespill og forskrift om pengespill som regulerer pengespill i Norge.

De påfølgende vilkårene er en del av den avtalen du som kunde inngår med Radio Randsfjord ved kjøp av digitale bingohefter fra radiobingo.no. Ved gjennomføring av kjøp, bekrefter du at våre vilkår og betingelser er lest og godtatt.

1. Parter
Selger er:
Radio Randsfjord

0

og blir i det følgende benevnt selger.

Kjøper er den person som fra sin registrerte spillekonto gjennomfører et kjøp, og blir i det følgende benevnt kunden.

2. Priser
Den oppgitte vareprisen er den totale prisen kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, slik at kunden har full forutberegnelighet.

Prisen oppgitt er i norske kroner. Det beregnes ikke merverdiavgift på salg av bingohefter.

3. Spillekonto
Kunden må først opprette et kundeforhold og logge seg inn på sin spillekonto for å kunne handle digitale bingohefter på radiobingo.no.

Kunden kan kun opprette én spillekonto. Spillekontoen er personlig og kan bare åpnes og brukes av kjøper selv. Kunden kan ikke overdra eierskap eller andre rettigheter til spillekontoen.

Spillekonto kan kun åpnes av privatpersoner med en tilknytning til Norge som er registrert i Folkeregisteret og har norsk bostedsadresse, er over 18 år og har bankkonto i norsk bank. 

Kunden har ansvar for at alle kontoopplysninger er korrekte og utfyllende, og plikter å sørge for at opplysningene er oppdaterte.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter, idet kunden har sendt en bestilling til selger gjennom sin spillekonto.

5. Betaling
Varen belastes samtidig som transaksjonen blir gjennomført. Kjøpesummen skal forhåndsbetales med debetkort. Selger aksepterer de betalingskort/løsninger som til enhver tid er beskrevet i forbindelse med kjøp i nettbutikken.

Ved handel blir betalingen behandlet av en betalingsformidler, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Det lagres ikke opplysninger om betalingskortet i nettbutikken.

6. Ordrebekreftelse og levering
Etter godkjent transaksjon vil kunden motta kjøpte bingohefter på e-post som pdf-fil, sammen med en ordrebekreftelse/kvittering for handelen. Kjøpte hefter vil også bli tilgjengelig på kundens spillekonto. Herfra kan kunden velge å laste ned hefter for utskrift eller spille direkte på nett med skjermbong.

Kjøpte bingohefter kan bare benyttes på selger sin radiobingo og er gjeldende for den spilledato som er angitt.

Kunden må etter kjøp umiddelbart kontrollere at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestilling. Dersom det er uoverensstemmelse mellom bestilling og ordre, må kunden snarest fremme reklamasjon overfor selger. (Se punkt 7)

7. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen eller en feil ved bestilling, må kunden innen rimelig tid etter at kunden oppdaget den, gi skriftlig melding (e-post eller brev) til selger om at man vil påberope mangel eller feil. Alle reklamasjoner må fremmes innen spillet starter. Kunden vil motta informasjon fra selger om videre prosess.

Reklamasjoner fremmes skriftlig på e-post: anders@radiorandsfjord.no

8. Angrerett
Angreretten gjelder ikke for avtaler om pengespill. Dette er regulert gjennom angrerettloven § 2 i).

9. Ansvarsbegrensninger for selger
Selger er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes omstendigheter utenfor selgers kontroll. Eksempler på slike omstendigheter er feil i tredjepart-løsninger, arbeidskonflikt, blokade, krigshendelse, sabotasje, feil i tele- eller datanett, elektrisitetsfeil eller andre force majeure-lignende forhold. 

Nettbutikken vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler. Selgers nettbutikk er imidlertid avhengig av flere systemer for å fungere optimalt. Nettbutikk, eller visse funksjoner, kan fra tid til annen også være utilgjengelig for eksempel på grunn av vedlikehold.

Selger er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kjøper eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at nettbutikken ikke kan benyttes som forutsatt.

Selger kan endre funksjonalitet i nettbutikken eller velge å slutte å tilby den.

10. Premier
Premier utbetales til kundens bankkonto.

Vinnerhefter må sendes inn per post eller på e-post til selger for kontroll. Kunden må samtidig sende inn nødvendige personopplysninger og annen informasjon som er nødvendig for å overføre premie til riktig vinner. Alle innleverte hefter må være tydelig påført fullt navn, adresse og kontonummer.

Kunden har ikke rett til premie dersom kunden ikke har betalt for spillet ved innlevering. For å heve premie må mottaker være fylt 18 år.

11. Klageadgang
Dersom kunden mener at det er feil knyttet til levert spill, eller ikke får utbetalt den premie kunden mener å ha krav på, kan kunden fremme en klagesak.

Klagen må fremsettes skriftlig til selger så snart som mulig og senest innen 3 måneder. Klagen kan avvises dersom kunden ikke gir tilstrekkelige opplysninger til å kunne behandle klagen, eller dersom den ikke er innkommet innen angitt frist.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Dersom kunden mener selger ikke oppfyller de gjeldende forbrukerrettigheter, kan klage fremmes til Forbrukertilsynet. Mer informasjon finnes på www.forbrukertilsynet.no.

12. Personvern
Personopplysninger er nødvendig for å håndtere din bestilling og din spillekonto. Dine kontaktdetaljer blir kun lagret i vår database til disse formål. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson. Vi viser for øvrig til vår personvernerklæring.
For å spille radiobingo hos Radio Randsfjord må du først skaffe deg ett eller flere spillebrett til kommende spilleomgang.

Slik kjøper du bingohefter på nett
Spillebrett kjøper du enkelt og trygt på nett hos radiobingo.no som er vår leverandør av digitale bingohefter. Et standard bingohefte koster 100 kroner og inneholder flere spill.

Du må etablere et kundeforhold og logge deg inn på din spillekonto for å kunne handle digitale bingohefter på radiobingo.no. Ved opprettelse av kundeforhold, vil kunden bli identifisert gjennom BankID, som er en elektronisk identifikasjonsløsning, godkjent etter kravet i pengespillforskriften §4, annet ledd. Personer under 18 år, personer som allerede har et etablert kundeforhold, eller personer som har valgt å stenge seg ute, vil ikke kunne opprette konto.

Når du er innlogget kan du velge ønsket antall bingohefter og gjennomfør betaling med betalingskort. Etter godkjent transaksjon vil du motta dine bingohefter til den e-postadressen som du registrerte ved opprettelse av ditt kundeforhold. Du vil samtididig motta en ordrebekreftelse/kvittering for handelen. Kjøpte hefter vil også bli tilgjengelig på din brukerkonto. Herfra kan du velge å laste ned hefte for utskrift eller spille direkte på nett med skjermbong.

Slik spiller du radiobingo
Radiobingo er et sjansespill hvor spilleren bruker fysiske eller elektroniske spillebrett, som inneholder tallkombinasjoner.

Utvelgelse av tall skjer tilfeldig gjennom en elektronisk trekningsinnretning som er koblet opp mot kontrollnummerserier til alle spillebrett, som er i salg for gjeldende spilleomgang. Tallene formidles verbalt til spillerne på radio, og du må altså lytte til vår bingosending for å kunne ta del i spillet.

Spillereglene forklares enkelt i starten av hver bingosending. Et bingohefte har flere spill. Det spilles om en, to og tre horisontale rader på hvert spill. Du krysser av tallene etter hvert som de leses opp på radioen. Man spiller først om å fylle en rad, derreter to rader og til slutt fullt brett innenfor en og samme rute.

Trekningen foregår helt til bingo treffer på et bingohefte som er med i spillet og en deltaker ringer inn for å gjøre krav på gevinst. Når du har bingo, må du snarest kontakte oss på 61338833. Du må ved bingo oppgi kontrollnummeret på bingoheftet bingovert. Bingohefter etterprøves mot kontrollnummeret. Trekningen løper deretter videre inntil alle gevinster i spillet er vunnet i henhold til gjeldende spills regler.

Bare vinnere som ringer inn under bingosendingen kan erverve gevinst. Dersom flere har bingo på samme rekke, deles gevinsten.

Ubrukte hefter kan ikke benyttes i en annen spilleomgang. Vi oppfordrer ellers til å følge bingovertens anvisninger.

Spillekonto
Alle kjøp registreres opp mot hver enkelt spillers registrerte brukerkonto. Her får du full oversikt over alle bingohefter du har kjøpt og hvilke hefter som er aktive og klare for spill. Du kan velge å laste ned heftene for manuell avkrysning, eller fylle ut digitalt via skjermbong.

På spillekontoen vil du få oversikt over eget spillemønster, eksempelvis hvor mye penger du som kunde har brukt innenfor gitte tidsintervaller opp til et år.

Gjennom spillekontoen er det også mulig å foreta tidsavgrenset selvpålagt pause fra spillet, eller stenge seg ute fra spillet for minimum et år.
SpillRad 1Rad 2Rad 3

Opplever du feil ved salgsløsningen på nett eller støter på andre typer problemer knyttet til kjøp av bingohefter eller avvikling av bingospillet, må du kontakte Radio Randsfjord snarest.

Du kan kontakte oss på følgende e-postadresse: anders@radiorandsfjord.no eller på telefon: 61338833.

Alle reklamasjoner må fremmes før spillet starter.
Kunden kan kjøpe bingohefte på nett og betale med betalingskort. Salg av bingoblokker er mva-fritt, og pris er oppgitt som NOK. Kjøpet reserveres på konto, og blir trekt påfølgende ukedag. Bingoheftet vil komme opp på siden din etter gjennomført transaksjon. Der kan du laste ned heftet eller få det tilsendt på epost.

Om heftet ikke kommer opp, så ta kontakt med Radio Randsfjord på telefon 9766 0233. Eventuelle reklamasjoner må skje senest 1 time før spillet starter.

Får du bingo så må du ringe 6133 8833 så snart som mulig.
Dersom bingo blir godkjent så blir premien overført samme kveld, slik at den er på din konto dagen etter. Bankkontonummer som beløpet skal overføres til, sender du på sms til: 9766 0233, og husk også å skrive navnet ditt. Vi betaler kun ut via bank.

Skulle bingoen bli avlyst pga tekniske problemer, så vil du få refundert beløpet. Vi går inn på radiobingo.no og refunderer direkte.
Har du kjøpt heftet på et av våre utsalgssteder, så må du fylle ut forsiden og sende hele bingoheftet til:
Radio Randsfjord AS
Postboks 56
2711 Gran

Personopplysninger blir kun lagret for at vi skal kunne gjennomføre handel og finne tilbake i forbindelse med refusjoner. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger.

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikkje lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukarrådet for mekling. Forbrukarrådet er tilgjengeleg på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Selger:
Radio Randsfjord AS
Postboks 56
2711 Gran
Org.nr.959 472 734
Granstunet kjøpesenter

Aldersgrense 18 år.
Hjelpelinjen for spillavhengige: 80080040
I medhold av pengespillforskriften, kan spillere fremme klage dersom man ikke har fått utbetalt den premien man mener å ha krav på, eller om man mener seg utsatt for forhold som er feil ved gjennomføringen av spillet.

En eventuell klage skal fremmes skriftlig og begrunnes og kan sendes på e-post til anders@radiorandsfjord.no eller per post til:

Radio Randsfjord

0

NESTE SPILLEOMGANG

Torsdag 28/09-2023 kl 20.30

Kjøp bingohefter

STANDARD BINGOHEFTE

Spilleomgang 39

Torsdag 28/09-2023 kl. 20.30

Pris: 100 kroner

Du må være innlogget for å kjøpe bingohefter!

DOBBELT BINGOHEFTE

Spilleomgang 39

Torsdag 28/09-2023 kl. 20.30

Pris: 200 kroner

Du må være innlogget for å kjøpe bingohefter!

SELGER

Radio Randsfjord
Org nr.
0
anders@radiorandsfjord.no
+47 61338833

TILLATELSESNUMMER

Radio Randsfjord har tillatelse til å tilby bingo i lokalradio eller lokalfjernsyn hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Bingo er regulert i lov om pengespill og i forskrift om pengespill.