Selge med radiobingo.no?

Radiobingo.no er en salgsplattform for salg av digitale bingohefter på vegne av lokale kringkastere som har tillatelse fra norske myndigheter til å avvikle radio- og TV bingo i Norge. Plattformen er utviklet og drives av Hjalarhornet Radio AS.

Plattformen er den ledende Norge og har nå over 30 stasjoner på kundelista. Grunnen er at portalen var i gang alt i 2004, lenge før lovverket hadde tatt høyde for salg av bonger elektronisk.

Vil du bli med på laget, så ta kontakt på post@radiobingo.no.